Ga naar het overzicht

Uw wachtwoord of uw leven

De ‘Scild en vrient’ die uw online identiteit beschermt, wordt maar al te vaak afgedaan als het vervelende stiefbroertje en noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk, ja. Kwaad ? Allerminst!

Uw wachtwoord of uw leven

Weet u nog, MSN? Het ingehouden wachten wanneer het groene en blauwe mannetje een connectie probeerden te maken, het vrolijke geluidje wanneer een kennis je aansprak, de passie voor cryptische omschrijvingen en afwisselend hoofdlettergebruik in nicknames, de spanning die gepaard ging met het al dan niet afbreken van de internetconnectie. Dat waren nog al eens tijden!

Het was tijdens deze MSN hoogdagen dat er ook een nieuw fenomeen ontstond dat sindsdien enkel maar is aangezwollen : wachtwoorden. En deze had je maar beter goed verzonnen en beschermd, want voor je het wist werd je gehackt en zette ongure figuren allerlei vunzigheden in jouw naam in je nickname, en boy, dan was je reputatie er aan. Social suicide in pre-instagramtijdperken ; het was een eerste aanvaring met hacking en online identiteitsbeheer.

Qwertyuiop

De onophoudelijke stroom van wachtwoorden is er inderdaad niet minder op geworden, en beschermt nu niet enkel je screenname en sociale reputatie meer, maar praktisch je hele online leven. Wat met je persoonlijke emails, gevoelige professionele inside informatie of zelfs je bankgegevens? Waarom steken zo weinig mensen hier dan moeite in of vertrouwen we op 12345 of qwertyuiop

Forbes claimt zo dat er dagelijks tot wel 30 000 websites worden gehackt, en dat er ongeveer 9 miljoen amerikanen zijn wiens identiteit wordt gestolen per jaar. 9 miljoen! Alsof ze nog niet met genoeg zijn.

En dit alles zou gewoon te voorkomen zijn, stelt Edward Snowden, moesten we met z’n allen gewoon iets minder lui worden. En wat Snowden zegt, dat geloof je maar best. 

Het lijstje

Maar hoe je wachtwoorden dan beter en veiliger te maken, zonder jezelf te verliezen in sYYxBshx67jJVGdjX88HjOp ? Een lijstje to end all other lijstjes : 

  1. Gebruik meer dan 8 karakters. Korte wachtwoorden zijn blijkbaar in minder dan één minuut te kraken.
  2. Gebruik een combinatie van karakters. Tijd om die % en $ van op MSN nog eens boven te halen, jongens!
  3. Gebruik geen voor de hand liggende combinatie met meer dan 8 karakters. Ja, Starwars, Welcome en 1234567890 zijn écht al eens eerder gebruikt. Originaliteit is hier dus de boodschap. 
  4. Stap af van het idee van een ‘wachtwoord’, gebruik eerder een ‘wachtzin’. Snowden suggereert MargaretThatcheris110%SEXY, of wat dacht je van DejuisteStarWarsvolgordeis456123 ? Voel je vrij om ook met een combinatie van ‘minister De Block’ en ‘gezondheid’ te experimenteren.
  5. Gebruik wachtwoordenbeheer. Dit is software die fungeert als een digitale kluis die al je wachtwoorden bijhoudt. Het idee hier achter is dat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden om toegang te krijgen tot al je wachtwoorden. Met een wachtwoordbeheerder kun je voor elke nieuwe dienst een ander wachtwoord genereren, zoals wi4DO43i7kVUBm73ilyx, welke vaak heel lastig te kraken zijn. Omdat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden, kun je voor alle diensten een ander én sterk wachtwoord nemen. De populairste wachtwoordbeheerders zijn LastPass en 1Password.
  6. Ga na of je wachtwoord misschien al eens gelekt is. De voorbije jaren zijn gemiddeld twee miljard paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens gestolen. Computerexpert Troy Hunt haalde zichzelf de opdracht op de nek om deze gestolen informatie te verzamelen en vervolgens te bundelen op haveibeenpwned.com. Door simpelweg je e-mailadres in te geven, kan je zelf even checken of de jouwe er ook bij zit.
  7. Was je bij de ongelukkigen? Verander dan je wachtwoord! Ga er niet van uit dat het je niet nog een tweede keer kan overkomen. Soms is het leven eenvoudig.

Nog niet overtuigd? Verblijd je dan aan lijstjes met de meest voorkomende/slechtste wachtwoorden of bedenk dat als in 2013 alle gegevens van de NMBS bezoekers gelekt kon worden, er nog andere websites ook makkelijk te kraken zijn. En het is niet die van MSN. Wachtwoorden ; eigenlijk zowel Scild als vrient. 

Deel deze pagina